Omsorgscenteret Tolleruphøj
14. maj 2020

Mulighed for besøg af pårørende i forbindelse med COVID-19 på omsorgscentret Tolleruphøj

Regeringen har sammen med et bredt flertal af Folketinget den 1. maj 2020 indgået aftale om initiativer for svækkede ældre i forbindelse med COVID-19.

Som en del af denne aftale åbnes der mulighed for, at omsorgscentrene på en kontrolleret og forsigtig måde kan planlægge genåbning for besøg af pårørende.

Kommunerne skal således sikre, at alle beboere får mulighed for at kunne modtage besøg fra sine pårørende på udendørsarealer i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens retningslinjer for besøg på plejehjem.

På Tolleruphøj foregår besøgene i 2 besøgstelte, som er opsat i centrets atriumgårde.

Besøgsprocedure:

Besøg aftales telefonisk med planlægger Laila Klewe, tlf.: 21 13 97 27

Laila har telefontid: mandag, onsdag og fredag kl. 09.00 – 12.00
Det er ikke muligt at lægge besked på telefonsvareren ifm. aftale om besøg.
Ring venligst op igen, hvis der er optaget.

Besøg planlægges alle ugens dage (inkl. weekend) og så vidt muligt i tidsrummet 13.00 – 17.00.

I udgangspunktet planlægges besøg af ½ times varighed med 1 – 2 pårørende en gang om ugen.

Praktik i forbindelse med besøg:

Der vil være en besøgsvært, hvis opgave er at:

  • Sørge for, at beboeren er hentet og klar til besøg
  • Tage imod de besøgende ved hovedindgangen – pårørende skal vente ved hovedindgangen, som er aflåst
  • Sikre sig, at de besøgende er uden symptomer på sygdom – besøgende skal være uden symptomer på sygdom i mindst 48 timer før besøget
  • Vejlede i forhold til hygiejne, afstand, hosteetikette, mv.
  • Tilbyde kaffe/the/vand
  • Følge besøgende ud og beboeren tilbage til afdelingen
  • Oprydning og rengøring af besøgsområdet før og efter besøg

Vi beder de besøgende/pårørende om at have forståelse og være behjælpelige med, at ovenstående procedure kan overholdes.

Læs mere om Retningslinjer fra sundhedsstyrelsen

Marianne Broby Andersen
Centerleder

12. maj 2020