Omsorgscenteret Tolleruphøj
03. juli 2020

Procedure for besøg af pårørende i forbindelse med COVID-19 på omsorgscentret Tolleruphøj, pr. 2. juli 2020

Den 2. juli 2020 træder Bekendtgørelse om besøgsrestriktioner på plejehjem, plejeboliger og aflastningspladser samt sygehuse og klinikker i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) i kraft. Bekendtgørelsen medfører, at omsorgscentrene igen åbner mere op for besøg.

Fysiske Rammer:

Beboerne kan fremover modtage besøg i egen bolig eller på egen terrasse. Besøg skal på forhånd meddeles omsorgscentret telefonisk. I tilfælde af, at der er mange, som ønsker besøg på samme tidspunkt, kan omsorgscentrets ledelse vurdere, at besøget ikke kan finde sted og i stedet tilbyde et alternativt besøgstidspunkt.

Som pårørende må man gerne gå en tur udenfor sammen med beboeren, eller hente beboeren til besøg i den pårørendes eller andres hjem.
De udendørs besøgszoner kan desuden fortsat benyttes.

Hvis en beboer bliver smittet med COVID-19, vil vedkommende blive isoleret og samtidig blive tilbudt at flytte til de midlertidige pladser på Tolleruphøj.

Besøgsprocedure:

Besøg aftales telefonisk med planlægger Laila Klewe, tlf.: 21 13 97 27 (senest dagen før)

Laila har telefontid: mandag, onsdag og fredag kl. 09.00 – 12.00

Besøg planlægges alle ugens dage (inkl. weekend) i tidsrummet 08.00 – 21.00.

I forbindelse med aftale om besøg orienteres om:

  • Praktiske forhold omkring besøget, herunder hvilke hygiejneregler, der skal overholdes under besøget
  • At de besøgende skal være uden symptomer på sygdom – også mild forkølelse – i 48 timer før besøget

Praktik i forbindelse med besøg:

  • En medarbejder tager imod den besøgende ved hovedindgangen på det aftalte tidspunkt.

Medarbejderen:

  • sikrer sig, at de besøgende er uden symptomer på sygdom
  • følger de besøgende til beboerens lejlighed
  • vejleder i forhold til hygiejne, afstand, hosteetikette, mv.

Besøgende:

  • sørger selv for kaffe, the og anden forplejning
  • må ikke opholde sig på andre områder i og uden for omsorgscentret
  • orienterer en medarbejder, når besøget er slut

Læs de overordnede Retningslinjer for besøgsrestriktioner
Læs mere om Retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen

Marianne Broby Andersen
Centerleder
2. juli 2020