Omsorgscenteret Tolleruphøj
Ældreområdet
Skilt ved indkørslen til Tolleruphøj. Foto: Kenneth Jensen, Frederikssund Kommune.

Omsorgscenter Tolleruphøj 

Alle aktiviteter er foreløbig aflyst pga. corona-situationen.

Der laves aktiviteter i det omfang, det er forsvarligt i afdelingerne - med få borgere
og god afstand. 

Omsorgscenter Tolleruphøj, parti fra hovedindgangen

Foto: Kenneth Jensen


Nyheder
1. juli 2020

Tolleren juli 2020

Månedsblad for beboere og brugere, med bl.a. menuplan og aktivitetsoversigt
Kalender

Der er ingen kommende arrangementer