Kontakt
Til forsiden|Læs op|Sitemap|Print
Omsorgscenteret Tolleruphøj
Omsorgscenteret Tolleruphøj
Tolleruphøj fra Roskildevej

Personale

Vi er godt 65 medarbejdere ansat på Tolleruphøj.

Her er social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, centersygeplejersker, fysioterapeut, pædagoger, kostfaglige medarbejdere og en centerleder. Til staben hører også en administrativ medarbejder og to pedeller.

Tolleruphøj er desuden udannelsessted for social- og sundhedselever samt sygeplejestuderende.

Organisering

I hver afdeling står en områdeleder for den daglige ledelse af afdelingens medarbejdere.

Centerets sygeplejersker har kontakt til beboere og personale i forhold til de sygeplejefaglige opgaver. Fysioterapeut, musikterapeut, pædagog og den kostfaglige medarbejder er også faste samarbejdspartnere.

Centerlederen, der er uddannet sygeplejerske, står for centerets drift og har ansvar for, at Byrådets regler, målsætninger og økonomiske rammer bliver overholdt. Hun har også ansvar for den faglige kvalitet og for at området fortsat udvikles.

Vores organisationsplan

Kontaktperson

Hver beboer har to kontaktpersoner blandt personalet, en dagvagt og en aftenvagt. Kontaktpersonerne har ansvar for, at den daglige hjælp tilrettelægges bedst muligt i forhold til den enkelte beboers behov, vaner og ønsker.

Nyheder

10. juli 2019
Mandekomsammen sommer 2019
3. juli 2019
Månedsblad for beboere og personale
2. juli 2019
Kurt Larsen fra Store Karlsminde ved Hundested udstiller sine værker i området ved Tolleruphøjs reception fra juli måned.Kalender

Der er ingen kommende arrangementer

Nyhedsservice

Abonnér på nyheder fra hjemmesiden.

Printet fra /Personale