Omsorgscenteret Tolleruphøj

Personale

Vi er godt 65 medarbejdere ansat på Tolleruphøj.

Her er social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, centersygeplejersker, fysioterapeut, pædagoger, kostfaglige medarbejdere og en centerleder. Til staben hører også en administrativ medarbejder og to pedeller.

Tolleruphøj er desuden uddannelsessted for social- og sundhedselever samt sygeplejestuderende.

Organisering

I hver afdeling står en områdeleder for den daglige ledelse af afdelingens medarbejdere.

Centerets sygeplejersker har kontakt til beboere og personale i forhold til de sygeplejefaglige opgaver. Fysioterapeut, musikterapeut, pædagog og den kostfaglige medarbejder er også faste samarbejdspartnere.

Centerlederen, der er uddannet sygeplejerske, står for centerets drift og har ansvar for, at Byrådets regler, målsætninger og økonomiske rammer bliver overholdt. Hun har også ansvar for den faglige kvalitet og for at området fortsat udvikles.

Vores organisationsplan kan rekvireres ved henvendelse til receptionen på Tolleruphøj. Ring 47 35 31 00.

Kontaktperson

Hver beboer har to kontaktpersoner blandt personalet, en dagvagt og en aftenvagt. Kontaktpersonerne har ansvar for, at den daglige hjælp tilrettelægges bedst muligt i forhold til den enkelte beboers behov, vaner og ønsker.