Omsorgscenteret Tolleruphøj
Ældreområdet

Aktiviteter

Tolleruphøj er et hus med et levende miljø og mange aktiviteter, som dels varetages af medarbejdere i samarbejde med husets frivillige, dels af husets brugerstyrede dagcenter.

Månedens aktiviteter

Til centeret er tilknyttet en gruppe frivillige - Tolleruphøjs Venner.

I samarbejde med to af husets områdeledere og en aktivitetsmedarbejder fra hver afdeling står de for tilbud om aktiviteter for beboere på Tolleruphøj.

Se Pjece om Aktivitetstilbud på Tolleruphøj, som er udgivet af Tolleruphøjs Venner. Kan rekvireres ved henvendelse til Receptionen, Tolleruphøj

Se månedens aktivitetsplan. Den annonceres i Tolleren.

Musik og bevægelse

Ældre Sagen arrangerer musik og bevægelse en gang om ugen.

Månedsbladet Tolleren

Endelig har vi samarbejde med et brugerstyret aktivitetscenter, der har til huse på Tolleruphøj.
Brugerrådet udgiver månedsbladet Tolleren for brugere, beboere og pårørende på Tolleruphøj.

frivillige og beboere bruger bolde til musik og bevægelse
Musik og bevægelse v. Ældre Sagen.                                                                      
Foto: Ukendt


Nyheder

3. april 2024

Tolleren april

Månedsblad for beboere og brugere, med bl.a. menuplan og aktivitetsoversigt