Omsorgscenteret Tolleruphøj

Samarbejde med Brugerråd og Frivillige

Brugerrådet - Det brugerstyrede dagcenter

Brugerrådet står for det brugerstyrede dagcenter, der har til huse på Tolleruphøj.  

Det er til glæde for alle, når pensionister fra lokalområdet dagligt mødes til fælles aktiviteter. Læs mere om det brugerstyrede dagcenter.

Brugerrådet udgiver et månedsblad Tolleren for brugere, beboere og pårørende på Tolleruphøj.

Frivillige

Tolleruphøjs Venner består aktuelt af cirka 20 frivillige.

De fleste frivillige er tilknyttet en afdeling, hvor de understøtter og deltager i afdelingens arrangementer. Det kan både være det planlagte ålegilde og den spontane tur til ishuset.

Man kan også være frivillig "på tværs", som Jørgen, der en gang om ugen kører en lang tur på dou-cykel med en af beboerne.

Alle frivillige involveres i de fælles arrangementer og aktiviteter i det omfang, de selv ønsker det.

Planlægning af arrangementer

Nogle af de frivillige deltager i Aktivitetsudvalget sammen med to områdeledere og en aktivitetsmedarbejder fra hver afdeling samt pædagog. Udvalget mødes en gang om måneden for at planlægge og koordinere tilbuddene om aktiviteter for beboerne på Tolleruphøj, og ud fra dette udarbejdes månedens aktivitetskalender.

Pjece om Aktivitetstilbud på Tolleruphøj kan rekvireres ved henvendelse til Receptionen, Tolleruphøj.

Duo-cykel Tolleurphøj: beboer og frivillig klar til tur

Cykelhjelmen kommer på inden turen starter.                                              
Foto: Erik Zangenberg