Omsorgscenteret Tolleruphøj

Sådan bliver du frivillig

Som frivillig er du med til at skabe sociale og fysiske aktiviteter for beboerne i samarbejde med personalet.

At være frivillig på et omsorgscenter kræver derfor, at du har noget at give andre. Du skal være tolerant, kunne lytte og være nærværende.

Samtidig med at du gør andre mennesker glade, får du også selv mulighed for at indgå i socialt samvær og netværk med andre frivillige, beboere, pårørende og personale.

Du kan læse mere i pjecen: Frivillig på et omsorgscenter, som kan rekvireres ved henvendelse i Receptionen på Tolleruphøj.

Ring til os, hvis du vil være frivillig på Tolleruphøj.

  • Omsorgscenteret Tolleruphøj 47 35 31 00 - områdeleder Helle Günzel eller Birgitte Pedersen


%MCEPASTEBIN%