Omsorgscenteret Tolleruphøj
10. januar 2018

Tilsyn

Embedslægens tilsyn

Embedslægerne kommer hvert år på uanmeldte tilsyn på landets plejecentre for at vurdere de sundhedsfaglige forhold.

Centre, hvor der ikke findes fejl og mangler, som kan give problemer for beboernes sikkerhed, fritages for besøg året efter. Det følgende år får centeret besøg igen.

Tilsyn med plejeboliger

Kommunalt tilsyn

Kommunen skal gennemføre mindst et årligt tilsynsbesøg i plejeboligerne. Tilsynene er uanmeldte.

Læs mere om tilsynsbesøgene.

Styrelsen for Patientsikkerhed

Læs rapporterne.

Socialt Tilsyn

Tilsynsrapporten er udarbejdet af Socialtilsyn Hovedstaden og indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af, om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse.
Læs Rapporten

Fødevarestyrelsens tilsyn

Fødevarestyrelsen fører tilsyn cirka en gang om året og har givet Tolleruphøj en Smiley.

Fødevarestyrelsens lup-ikon  fra Fødevarestyrelsen vedr. Tolleruphøj.