Omsorgscenteret Tolleruphøj

Vision

I Frederikssund Kommune har vi en fælles vision for plejeboligerne:

"Beboerne i Frederikssund Kommunes plejeboliger bor og lever trygt og godt."

Vi har uddybet visionen i tre sætninger

  • Beboernes liv er fortsat styret af deres personlige livsværdier
  • Beboerne har fortsat indflydelse på deres eget liv
  • Beboerne har mulighed for at vælge.

Visionen omsættes af medarbejderne i tæt samarbejde med beboeren, dennes familie / netværk og andre faggrupper / samarbejdsparter.

Medarbejdernes støtte, omsorg og indsats for at virkeliggøre visionen er styret af Frederikssund Kommunes personalepolitiske værdier:

  • Dygtighed
  • Engagement
  • Samarbejde

Kvalitetsstandarder - støtte til voksne