Omsorgscenteret Tolleruphøj
19. juni 2019

Mad og måltider

Maden bliver produceret i den fælleskommunale virksomhed MAD til hver DAG.

Måltiderne hører til et af dagens vigtige højdepunkter. Derfor har vi stor opmærksomhed på at sikre hyggelige og inspirerende rammer om måltidet. For at opretholde sundhed og trivsel vurderer vi løbende den enkelte beboers ernæringstilstand.

Se yderligere information om Tilfredshedsundersøgelse 2019 på Mad til Hver dags hjemmeside
Tilfredsheden med maden leveret af MAD til hver DAG, blandt hjemmeboende pensionister samt beboere på plejecentre i Albertslund, Allerød, Frederikssund, Halsnæs og Hillerød.

log til Mad til hver dag

Månedens menuplan bliver offentliggjort i beboerbladet Tolleren og her på siden.

sovs, kartofler, grøntsager, krebinetter

Foto: Frederikssund Kommune. Kenneth Jensen