Omsorgscenteret Tolleruphøj
19. juni 2019

Rygning i hjemmet

Det er tilladt at ryge i egen bolig, men ikke i fællesarealerne.

Af hensyn til de ansattes arbejdsmiljø er det vigtigt, at lufte ud inden du modtager hjælp.

Vi laver praktiske aftaler for, hvordan vi kan tage hensyn til dit behov og vores arbejdsmiljø.

Vejledningen "Rygning i hjemmet" er i øjeblikket under opdatering.
Kan rekvireres ved henvendelse til Receptionen, Tolleruphøj. Ring 47 35 31 00.